Φόρτωση...

Όροι και Προϋποθέσεις

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΚΑΘΩΣ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ

 Η ιστοσελίδα www.gogordian.com/ (η «Ιστοσελίδα») λειτουργεί από την Gordian Servicing Limited, εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό εγγραφής ΗΕ 430841, με εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό Κωστή Παλαμά 20, «Aspelia Court», 2ος όροφος, 1096, Λευκωσία, Κύπρος (αναφερόμενη ως η «Gordian Servicing», «εμείς», «εμάς», «μας»). Η Gordian Servicing  είναι επίσης εξουσιοδοτημένη από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου να λειτουργεί ως διαχειριστής πιστώσεων.

Η Gordian Servicing παρέχει στους πελάτες της σύμφωνα με τους όρους μιας συμφωνίας διαχείρισης και/ή ενός γενικού πληρεξουσίου εγγράφου και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και με πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, την ακόλουθη μη-εξαντλητική λίστα υπηρεσιών: διαχείριση δανείων, ανάκτηση χρέους, ανάκτηση ακινήτων, διαχείριση ακινήτων και προώθηση και εμπορία ακινήτων προς πώληση. Προς αποφυγή αμφιβολιών, κανένα από τα ακίνητα που διαφημίζονται μέσω της Ιστοσελίδας (κάθε ένα το «Ακίνητο» και μαζί τα «Ακίνητα»), δεν ανήκει στην Gordian Servicing.

Μέσω της Ιστοσελίδας, κάθε ένας ιδιοκτήτης ενός ακινήτου, («Ιδιοκτήτης»), ενεργώντας διαμέσου της και/ή μέσω εκπροσώπησης από την Gordian Servicing, σύμφωνα με τους όρους ενός πληρεξουσίου εγγράφου και/ή συμφωνίας διαχείρισης, διαφημίζει, προωθεί την πώληση ακινήτων που του ανήκουν. Τα στοιχεία του κάθε Ιδιοκτήτη διαφαίνονται στην ενότητα «Περιγραφή» της κάθε ιστοσελίδας όπου αναφέρονται τα στοιχεία του σχετικού ακινήτου.

Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα μας δηλώνετε ότι αποδέχεστε τη δέσμευσή σας με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις (εφεξής «Όροι»), οι οποίοι είναι νομικά δεσμευτικοί. Μπορούμε, ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά μας, να αναθεωρήσουμε και να τροποποιήσουμε τους παρόντες Όρους ενημερώνοντας τη σελίδα αυτή και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να την επισκέπτεστε ανά τακτικά διαστήματα και να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.

 

1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην εν λόγω Ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, όλων των δικαιωμάτων βάσης δεδομένων, εμπορικών σημάτων και εμπορικών επωνυμιών) ανήκουν σε εμάς ή στους δικαιοπάροχούς μας. Όλα τα δικαιώματά μας επιφυλάσσονται.

Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε "cookies" στην Ιστοσελίδα με σκοπό την εξατομίκευση των επισκέψεων κάθε χρήστη στην Ιστοσελίδα.

Μπορείτε να λάβετε υλικό από την Ιστοσελίδα αυτή με μοναδικό σκοπό τη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας αυτής. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε, να μεταδώσετε, να τροποποιήσετε, να αναδημοσιεύσετε, αναπαράγετε, να αποθηκεύσετε (εν όλω ή εν μέρει), να πλαισιώσετε, να διαβιβάσετε ή να συσχετίσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό που υπάρχει ή έχετε λάβει από αυτή την Ιστοσελίδα χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

Αυτή η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες που λειτουργούν άλλα τρίτα μέρη. Δεν έχουμε οποιοδήποτε έλεγχο του περιεχομένου τους. Ως εκ τούτου, δεν παρέχουμε εγγυήσεις ή δηλώσεις σχετικά με την ακρίβεια οποιασδήποτε από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες. Οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για δική σας διευκόλυνση. Εάν αποφασίσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιονδήποτε ιστοσελίδα τρίτου μέρους που συνδέεται με αυτή την Ιστοσελίδα, το κάνετε με δική σας ευθύνη.

Ενότητες της Ιστοσελίδας μας ενδέχεται να περιέχουν απόψεις που εκφράζονται από χρήστες. Τέτοιες απόψεις δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις ή τις αξίες μας. Πέραν όλων των προαναφερθέντων δικαιωμάτων μας, διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε τυχόν απόψεις ή δηλώσεις που εκφράζονται από τους χρήστες και να αποσύρουμε οποιαδήποτε ανάρτηση στην Ιστοσελίδα μας ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο χωρίς προειδοποίηση.

 

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Απαγορεύεται η ανάρτηση ή χρήση ακατάλληλης ή προσβλητικής γλώσσας ή περιεχόμενου ή να υποβάλλετε αιτήματα για την παροχή οποιωνδήποτε εμπορικών υπηρεσιών, άλλως από αυτές που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας, σε οποιαδήποτε επικοινωνία, έντυπο ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνετε ή υποβάλλετε, από ή προς την Ιστοσελίδα.

Αποδέχεστε ότι έχετε την αποκλειστική ευθύνη να φροντίσετε πως το σύστημα του υπολογιστή σας πληροί όλες τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που είναι απαραίτητες για τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας και ότι το σύστημα του υπολογιστή σας είναι συμβατό με αυτή την Ιστοσελίδα.

Δεν επιτρέπεται η κακή χρήση του συστήματός μας ή της Ιστοσελίδας αυτής. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται να εισέλθετε στην Ιστοσελίδα μέσω παραβίασης δεδομένων (hack), να παρακάμψετε την ασφάλεια ή με άλλο τρόπο να διαταράξετε τη λειτουργία του συστήματός μας και της Ιστοσελίδας αυτής, ή να επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα.

Όλο το περιεχόμενο που αναρτάται στην Ιστοσελίδα μας πρέπει να είναι ακριβές (όπου δηλώνετε γεγονότα), να είναι ειλικρινές (όπου δηλώνετε απόψεις) και να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το περιεχόμενο αυτό δεν πρέπει να περιέχει υλικό δυσφημιστικό για οποιοδήποτε πρόσωπο ή προσβλητικό, ανήθικο, μεροληπτικό ή που να παραβιάζει ή ενδεχομένως θα μπορούσε να παραβιάσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου. Κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια δύναται να καθορίσουμε εάν υπήρξε παραβίαση αυτού του όρου. Σε περίπτωση παραβίασης αυτού του όρου, ενδέχεται να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνουμε κατάλληλη, συμπεριλαμβανομένων των ένδικων μέσων.

Αναγνωρίζετε ότι η Gordian Servicing δεν είναι κτηματομεσίτης, δικηγόρος, οικονομικός σύμβουλος ή άλλος επαγγελματίας σύμβουλος. 

Επιπλέον, αναγνωρίζετε ότι τα Έντυπα Προσφορών  (όπως ορίζονται στην ενότητα 6 παρακάτω) που υποβάλλονται, υπόκεινται σε σύμβαση με τον Ιδιοκτήτη του Ακινήτου και καμία εγγύηση δεν παρέχεται σχετικά με την αποδοχή οποιουδήποτε Έντυπου Προσφοράς που έχει υποβληθεί (ανεξαρτήτως του ποσού που προσφέρθηκε για την αγορά του Ακινήτου ή της ημερομηνίας και ώρας της υποβολής του Εντύπου Προσφοράς), ούτε έχουμε οποιαδήποτε υποχρέωση να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε Έντυπο Προσφοράς που έχει υποβληθεί (ενεργώντας εκ μέρους του και/ή σύμφωνα με τις οδηγίες του Ιδιοκτήτη) ή να δώσουμε αιτιολογία για την απόρριψη ή αποδοχή οποιασδήποτε προσφοράς. 

Αναγνωρίζετε ότι κατά καιρούς (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου υποβολής των Εντύπων Προσφοράς) θα σας ζητηθεί να παράσχετε τα προσωπικά σας στοιχεία (συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, το ονοματεπώνυμο σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, κ.λπ.) και ότι αυτές οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται με ακρίβεια. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, τα δικαιώματα των προσώπων που αφορούν τα δεδομένα και άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση προσωπικών δεδομένων από εμάς, διαβάστε τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας στο https://gogordian.com/privacy-policy/.


 

3. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Διατηρούμε το δικαίωμα να απαγορεύσουμε ή να αποκλείσουμε χρήστες από την Ιστοσελίδα ή/και να περιορίσουμε ή να απενεργοποιήσουμε την παροχή πρόσβασης ή τη χρήση του συνόλου ή μέρος των υπηρεσιών μας, σε μόνιμη ή προσωρινή βάση, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, χωρίς να χρειάζεται να παρέχουμε ειδοποίηση, γνωστοποίηση ή προειδοποίηση. Χρήστες που έχουν αποκλειστεί από την Ιστοσελίδα αυτή, απαγορεύεται μετέπειτα να επιχειρήσουν να χρησιμοποιήσουν την Ιστοσελίδα με διαφορετικό όνομα ή μέσω λογαριασμού άλλου χρήστη.

 

4. ΕΓΓΥΗΣΗ

Ενώ μεριμνούμε να διασφαλίζουμε πως οποιοδήποτε περιεχόμενο διαθέσιμο προς λήψη από την Ιστοσελίδα μας δεν έχει με οποιονδήποτε τρόπο μολυνθεί, δεν εγγυόμαστε ότι το περιεχόμενο αυτό θα είναι απαλλαγμένο από ιούς ή/και παρόμοιους ηλεκτρονικούς κώδικες.

Αναγνωρίζετε ότι η Ιστοσελίδα ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και λόγω της φύσης του λογισμικού και του διαδικτύου, δεν εγγυόμαστε ότι η πρόσβασή σας ή η λειτουργία αυτής της Ιστοσελίδας  θα είναι αδιάλειπτη ή απαλλαγμένη από οποιοδήποτε σφάλμα ή ότι η Ιστοσελίδα θα είναι προσβάσιμη και λειτουργική σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ενδέχεται να αναστείλουμε, να αποσύρουμε, να διακόψουμε ή να αλλάξουμε το σύνολο ή μέρος της Ιστοσελίδας μας χωρίς προειδοποίηση. Δεν φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση που δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας, τα αιτήματά σας ή τις προσφορές σας λόγω οποιωνδήποτε περιστάσεων.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή την Ιστοσελίδα είναι μόνο για γενικό συμφέρον και δεν συνιστούν συγκεκριμένες συμβουλές.

Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ή δήλωση ότι οι πληροφορίες σε σχέση με τα ακίνητα, συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας, μεγέθους, διαστάσεων, φυσικής και νομικής κατάστασης κ.λπ., που παρέχονται στην Ιστοσελίδα είναι ορθές, ακριβείς ή επίκαιρες.

Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι αυτή η Ιστοσελίδα ή οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε αυτή συμμορφώνονται με νόμους διαφορετικούς από αυτούς της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

5. ΕΥΘΥΝΗ

Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν διακοπές λειτουργίας λόγω σφαλμάτων λογισμικού ή διαδικτύου ή μη διαθεσιμότητας ή οποιωνδήποτε άλλων περιστάσεων πέραν του εύλογου ελέγχου μας.

Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για απώλεια του κωδικού πρόσβασης ή του κωδικού (ID) χρήστη του λογαριασμού σας που δύναται να προκληθεί από βλάβη, σφάλμα, απώλεια ισχύος ή άλλως πως προκληθεί από ή στο σύστημα του υπολογιστή σας.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι προς εσάς για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, είτε στα πλαίσια σύμβασης, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παραβίασης νόμιμου καθήκοντος ή άλλως πως, ακόμη και αν ήταν προβλέψιμη, που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση, ή αδυναμία χρήσης, της Ιστοσελίδας μας ή τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορία που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα μας.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε έμμεση, επακόλουθη, ειδική ή ποινική απώλεια, ζημία, κόστος και έξοδα, απώλεια κέρδους, απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλεια φήμης, εξάντληση υπεραξίας ή απώλεια, ζημία ή καταστροφή δεδομένων.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από ιό, επίθεση ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές πρόγραμμα που μπορεί να μολύνει τον εξοπλισμό (περιφερειακά) και προγράμματα (λογισμικό) του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή, τα δεδομένα ή άλλο υλικό αποκλειστικής εκμετάλλευσης λόγω της χρήσης της Ιστοσελίδας μας ή της λήψης οποιουδήποτε περιεχομένου από αυτή ή οποιαδήποτε ιστοσελίδα συνδεδεμένη με αυτή.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παραπληροφόρηση, ανακρίβεια, λάθος, ψευδή δήλωση ή άλλο σφάλμα σχετικά με τις πληροφορίες σε σχέση με ακίνητα, συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας, του μεγέθους, των διαστάσεων, της φυσικής και νομικής κατάστασης κ.λπ. που παρέχονται στην Ιστοσελίδα. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας μας που ενδιαφέρονται να συμπληρώσουν Έντυπο Προσφοράς οφείλουν να επισκεφθούν και να επιθεωρήσουν τα ακίνητα στα οποία υποβάλλουν προσφορά, είτε οι ίδιοι είτε μέσω συμβούλου ή αντιπροσώπου. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές πρέπει, μεταξύ άλλων ελέγχων δέουσας επιμέλειας, να ελέγχουν με τις αρμόδιες αρχές όλες τις πολεοδομικές και κτηματολογικές λεπτομέρειες του ακινήτου. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε διαφορά μπορεί να υπάρχει μεταξύ των στοιχείων του ακινήτου που παρέχονται από εμάς και εκείνων που παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές.

Όταν χρησιμοποιείτε το Έντυπο Προσφοράς της Ιστοσελίδας μας για να υποβάλετε προσφορά για ένα ακίνητο, τα στοιχεία σας (συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορούν να σταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας στη διεύθυνση offers@gordianservicing.com. Δεν φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση που δεν μας υποβληθεί το εν λόγω έντυπο λόγω τεχνικού σφάλματος, αδυναμίας χρήσης της Ιστοσελίδας ή βλάβης της Ιστοσελίδας.

Πριν από την αποδοχή μιας προσφοράς που υποβάλλεται μέσω ενός Εντύπου Προσφοράς, έχουμε το δικαίωμα να αναθεωρήσουμε και να επαναξιολογήσουμε την τιμή πώλησης ενός ακινήτου ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 

ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 6-8 ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ. ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 6.Β. ΚΑΙ 7 ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ.

 

6.A Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αυτή η διαδικασία ισχύει για Ακίνητα που φέρουν την ένδειξη «ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ», εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται ως «ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ». Για τα Ακίνητα που έχουν επισημανθεί ως «ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ» μια λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας δημοπρασίας είναι διαθέσιμη στην καθορισμένη ιστοσελίδα αυτών των Ακινήτων.

Η περίοδος προσφορών αρχίζει κατά την ημερομηνία ανάρτησης ενός ακινήτου στην Ιστοσελίδα μας και διαρκεί για οποιαδήποτε  χρονική περίοδο αποφασίσουμε κατά την απόλυτη κρίση μας, και κατά την οποία δύνανται να υποβάλλονται προσφορές για την αγορά ακινήτου από προσφοροδότες. Τα ακίνητα για τα οποία έχουμε αποδεκτεί προσφορά θα φέρουν την ένδειξη «ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», και μόλις το ακίνητο πωληθεί θα διαγράφεται από την Ιστοσελίδα μας.

Η υποβολή προσφοράς για την αγορά ενός ακινήτου που είναι αναρτημένο στην Ιστοσελίδα μας, πρέπει να γίνεται με την υποβολή του εντύπου προσφοράς (το «Έντυπο Προσφοράς»), το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί πλήρως και να υποβληθεί σύμφωνα με τους όρους του. Το Έντυπο Προσφοράς είναι διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα, στη σελίδα του ακινήτου για το οποίο ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Τα υποβληθέντα Έντυπα Προσφορών, τα οποία δεν έχουν συμπληρωθεί και καταχωρηθεί δεόντως, σύμφωνα με τους όρους που εμπεριέχουν, δύναται να μην γίνουν αποδεκτά..

Διατηρούμε το δικαίωμα (ενεργώντας εκ μέρους του Ιδιοκτήτη) να μην αποδεχτούμε οποιοδήποτε Έντυπο Προσφοράς εάν αυτό έχει αποσταλεί με διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται παραπάνω τρόπο, και μια τέτοια προσφορά ενδέχεται να θεωρηθεί πως δεν έγινε ποτέ.

Εμείς και/ή ο Ιδιοκτήτης δεν θα φέρουμε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσφοροδότη και/ή άλλου τρίτου μέρους σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, το Έντυπο Προσφοράς δεν έχει παραληφθεί ή έχει παραληφθεί καθυστερημένα ή έχει απορριφθεί.

 

6.B. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχουμε το δικαίωμα να αξιολογήσουμε και να αναθεωρήσουμε οποιοδήποτε Έντυπο Προσφορών που μας έχει υποβληθεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ανεξάρτητα από το εάν η διαδικασία υποβολής προσφορών για ένα συγκεκριμένο Ακίνητο έχει ολοκληρωθεί ή όχι και ανεξαρτήτως του ποσού που έχει προσφερθεί. Παραμένει στη διακριτική μας ευχέρεια, ενεργώντας εκ μέρους του Ιδιοκτήτη, αν θα ανταποκριθούμε σε μια προσφορά ή όχι. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε ευθύνη ή υποχρέωση να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε προσφορά υποβάλλεται μέσω Εντύπου Προσφορών ανά πάσα στιγμή ή να αναφέρουμε τους λόγους για τους οποίους δεν αξιολογήσαμε ή δεν αποδεχτήκαμε ή απορρίψαμε οποιεσδήποτε προσφορές.

Οι επιτυχόντες προσφοροδότες θα ειδοποιηθούν γραπτώς.

 

7. ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η μεταβίβαση και η πώληση ενός Ακινήτου στον επιτυχόντα προσφοροδότη υπόκειται σε σύμβαση μεταξύ του επιτυχόντα προσφοροδότη και του Ιδιοκτήτη. Συγκεκριμένα, εκτός εάν αποκλείεται διαφορετικά από τους ισχύοντες νόμους και/ή κανονισμούς ή/και περιστάσεις πέρα από τον έλεγχο του Ιδιοκτήτη, ο Ιδιοκτήτης θα προχωρήσει στην πώληση του Aκινήτου στον επιτυχόντα προσφοροδότη μόνο βάσει και σύμφωνα με τους όρους γραπτής(-ών) σύμβασης(-εών) μεταξύ του επιτυχόντα προσφοροδότη και του Ιδιοκτήτη.

Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους πώλησης και τις συμβάσεις που θα υπογραφούν μεταξύ του Ιδιοκτήτη και του επιτυχόντα προσφοροδότη περιγράφονται στο Έντυπο Προσφοράς που διατίθεται στην ιστοσελίδα όπου αναφέρονται τα στοιχεία κάθε Ακινήτου.

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι εξετάζετε, συμπληρώνετε και υποβάλετε το Έντυπο Προσφοράς που διατίθεται στην σελίδα της Ιστοσελίδας όπου αναφέρονται τα στοιχεία του Ακινήτου που σας ενδιαφέρει (και όχι οποιοδήποτε άλλο Έντυπο Προσφοράς), λόγω του γεγονότος ότι διαφορετικά Έντυπα Προσφορών δύναται να πρέπει να υποβληθούν και ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί όροι για την πώληση ενός ακινήτου ανάλογα, μεταξύ άλλων, με τα χαρακτηριστικά κάθε Ακινήτου).

 

8. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ

8.1 Υποβολή Εντύπου Προσφοράς όταν υπάρχει Κτηματομεσίτης

Προκειμένου να εξεταστεί καί/ή να γίνει αποδεκτό απο τον Ιδιοκτήτη οποιοδήποτε Έντυπο Προσφοράς που υποβάλλεται από (α) εγγεγραμμένο, αδειούχο κτηματομεσίτη («Κτηματομεσίτης») εκ μέρους ενός προσφοροδότη ή (β) σε περίπτωση που ο προσφοροδότης έχει εξουσιοδοτήσει εγγεγραμμένο, αδειούχο Κτηματομεσίτη να τον εκπροσωπεί σε σχέση με την αγορά του Ακινήτου, το Έντυπο Προσφοράς θα πρέπει να συμπληρωθεί δεόντως σύμφωνα με τους όρους του. Επομένως και χωρίς περιορισμό,  οι «Λεπτομέρειες και Εξουσιοδότηση του Κτηματομεσίτη», καθώς και η «Αποδοχή του Προσφοροδότη» που περιλαμβάνονται στο εν λόγω Έντυπο, πρέπει να συμπληρώνονται δεόντως και να υπογράφονται από τον προσφοροδότη. Επιπλέον, η «Δήλωση Κτηματομεσίτη» πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται δεόντως από τον κτηματομεσίτη και να παρέχονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες, σύμφωνα με τους όρους του Εντύπου Προσφοράς.

Επιπλέον, ο Κτηματομεσίτης πρέπει, κατόπιν αιτήματός μας, να μας παράσχει πληροφορίες σχετικές με τον Κτηματομεσίτη για να μπορέσει ο Ιδιοκτήτης (ενεργώντας μέσω και/ή εκπροσωπούμενος από την Gordian Servicing) να ολοκληρώσει τους απαραίτητους ελέγχους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εσωτερικής πολιτικής αποδοχής της Gordian Servicing και/ή του Ιδιοκτήτη.

Το κατα πόσο θα καταβάλουμε προμήθεια στον Κτηματομεσίτη που καταγράφεται στο Έντυπο Προσφοράς ως εκπρόσωπος του προσφοροδότη σε σχέση με την αγορά ακινήτου προβλέπεται από τους όρους του Εντύπου Προσφοράς και μια τέτοια προμήθεια θα είναι πληρωτέα από τον Ιδιοκτήτη. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η Gordian Servicing δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την καταβολή οποιασδήποτε προμήθειας, αμοιβής, αποζημίωσης ή εξόδων σε οποιονδήποτε κτηματομεσίτη και μια τέτοια υποχρέωση και ευθύνη, εάν ισχύει, έγκειται μόνο στον Ιδιοκτήτη. Επιπλέον, εάν ένας Κτηματομεσίτης έχει δικαίωμα σε προμήθεια σύμφωνα με τους όρους του Έντυπου Προσφοράς, μια τέτοια προμήθεια θα καταβληθεί από τον Ιδιοκτήτη μόνο μετά την ολοκλήρωση της πώλησης του σχετικού Ακινήτου και την πλήρη εξόφληση της τιμής πώλησης του Ακινήτου (και την σχετική απόδειξη από τον Ιδιοκτήτη ότι το συνολικό ποσό έχει πιστωθεί και ξεκαθαρίσει στον τραπεζικό λογαριασμό του).

Ο Ιδιοκτήτης δεν αποδέχεται ή αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση να καταβάλει οποιαδήποτε προμήθεια, αμοιβή ή έξοδα σε οποιονδήποτε Κτηματομεσίτη για την πώληση οποιουδήποτε Ακινήτου, εκτός εάν αυτό προβλέπεται από την παρούσα ενότητα 8 ή/και εάν αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς ή/και απαιτηθεί από το δικαστήριο με αρμόδια δικαιοδοσία.

Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, εάν για την αγορά ενός Ακινήτου, έχουν διαμεσολαβήσει για τον προσφοροδότη, σε οποιοδήποτε χρόνο, δύο ή περισσότεροι Κτηματομεσίτες οι οποίοι:

α) διαφωνούν ώς προς τα δικαιώματα τους (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος τους σε προμήθεια): ανεξαρτήτου των όρων της παρούσας ενότητας 8.2 πιο κάτω, ο Ιδιοκτήτης δεν αποδέχεται και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση να καταβάλει οποιαδήποτε προμήθεια, αμοιβή ή έξοδα σε οποιονδήποτε από τους εν λόγω Κτηματομεσίτες, εκτός εάν αυτό απαιτηθεί από δικαστήριο με αρμόδια δικαιοδοσία, και οποιαδήποτε προμήθεια, αμοιβή ή έξοδα σε τέτοιο Κτηματομεσίτη θα είναι πληρωτέα από τον προσφοροδότη αποκλειστικά. Παρόλαυτα, για να μπορέσει ο Ιδιοκτήτης να αξιολογήσει το κατά πόσο έχει υποχρέωση να καταβάλει προμήθεια σε κάποιο από τους εν λόγω Κτηματομεσίτες, οι εν λόγω Κτηματομεσίτες πρέπει να μας παραδώσουν (ενεργώντας εκ μέρους του Ιδιοκτήτη) το συντομότερο δυνατόν όλα τα στοιχεία και έγγραφα που τυχών τους ζητηθούν από εμάς προς απόδειξη της διαμεσολάβησής τους.

β) συμφώνησαν μεταξύ τους να μοιραστούν την προμήθεια και υπέβαλαν γραπτή γνωστοποίηση σε εμάς (ενεργώντας εκ μέρους του Ιδιοκτήτη) ή στον Ιδιοκτήτη, ενημερώνοντας σχετικά, τότε ο Ιδιοκτήτης θα διαμοιράσει ανάλογα την προμήθεια μεταξύ των εν λόγω Κτηματομεσιτών (σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ενότητας 8).8.2 Αίτηση Εγγραφής Κτηματομεσιτών και προμήθεια

Άνευ βλάβης και με επιφύλαξη των διατάξεων του όρου 8.1 πιο πάνω, οποιοσδήποτε Κτηματομεσίτης δύναται να μας ενημερώσει, (μέσω της υποβολής αίτησης εγγραφής στην Ιστοσελίδα μας και κατ’ επέκταση την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση enquiries@gordianholdings.com, ή τον σύνδεσμο ‘Ζητήστε Λεπτομέρειες’ στην Ιστοσελίδα μας, ή/και μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος απευθείας σε κάποιο αντιπρόσωπο πωλήσεων της Gordian Servicing, και την αποστολή οποιοδήποτε σχετικών πληροφοριών ζητηθούν), ότι ένας πιθανός αγοραστής τον οποίο εκπροσωπεί ενδιαφέρεται να αποκτήσει ένα συγκεκριμένο ακίνητο το οποίο διαφημίζεται από εμάς στην Ιστοσελίδα μας ή άλλως πως («Αίτηση Εγγραφής»).

Αφού παραλάβουμε και εξετάσουμε την Αίτηση Εγγραφής, θα ενημερώσουμε τον Κτηματομεσίτη εάν η εν λόγω αίτηση έχει γίνει αποδεκτή. Εάν η Αίτηση Εγγραφής γίνει αποδεκτή από την Gordian Servicing (ενεργώντας εκ μέρους του και/ή σύμφωνα με τις οδηγίες του Ιδιοκτήτη), ο εν λόγω πιθανός αγοραστής ο οποίος έχει συμπεριληφθεί στην Αίτηση Εγγραφής που έχει γίνει αποδεκτή θα θεωρείται «Εγγεγραμμένος» κάτω από τον εν λόγω Κτηματομεσίτη («Εγγραφή»), και ο εν λόγω Κτηματομεσίτης θα θεωρείται «Εγγεγραμμένος» Κτηματομεσίτης.

Η Εγγραφή θα ισχύει για περίοδο τριών (3) μηνών από την γνωστοποίηση στον Κτηματομεσίτη από την Gordian Servicing της αποδοχής της Αίτησης Εγγραφής. 

Εάν η Αίτηση Εγγραφής γίνει αποδεκτή, θα ισχύουν τα ακόλουθα: 

• Εάν η πώληση του Ακινήτου το οποίο αφορά η Εγγραφή επιτευχθεί ως αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης του Εγγεγραμμένου Κτηματομεσίτη, και αυτό στοιχειοθετείται μέσω της υποβολής ενός δεόντως συμπληρωμένου Εντύπου Προσφοράς, ο Εγγεγραμμένος Κτηματομεσίτης, με επιφύλαξη των διατάξεων του όρου 8.1 πιο πάνω αναφορικά με διαφωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων Κτηματομεσιτών, θα θεωρείται ότι έχει δικαίωμα σε προμήθεια σε σχέση με την πώληση του εν λόγω Ακινήτου, σύμφωνα με και με επιφύλαξη, των όρων και προϋποθέσεων του Εντύπου Προσφοράς. 

• Εάν ένα Έντυπο Προσφοράς για την αγορά Ακινήτου το οποίο αφορά η Εγγραφή, έχει υποβληθεί απευθείας από τον πιθανό αγοραστή, και ο Εγγεγραμμένος Κτηματομεσίτης ΔΕΝ έχει καταγραφεί στο εν λόγω ‘Έντυπο Προσφοράς ως ο αντιπρόσωπος του εν λόγω πιθανού αγοραστή, ο Εγγεγραμμένος Κτηματομεσίτης πρέπει να λάβει προμήθεια σε σχέση με την πώληση του εν λόγω Ακινήτου σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Εντύπου Προσφοράς, μόνο εάν η Gordian Servicing (ενεργώντας εκ μέρους του και/ή σύμφωνα με τις οδηγίες του Ιδιοκτήτη) εύλογα ικανοποιηθεί ότι η πώληση του εν λόγω Ακινήτου επιτεύχθηκε μέσω της διαμεσολάβησης του Εγγεγραμμένου Κτηματομεσίτη. Προς τον σκοπό αυτό, ο Εγγεγραμμένος Κτηματομεσίτης θα μας παραδώσει το συντομότερο δυνατό κατόπιν αιτήματός μας, όλες τις πληροφορίες  που δύναται να του ζητηθούν εύλογα από εμάς, προς απόδειξη της εν λόγω διαμεσολάβησης. 

• Εάν ένα Έντυπο Προσφοράς για την αγορά Ακινήτου το οποίο αφορά η Εγγραφή, έχει υποβληθεί απευθείας από τον πιθανό αγοραστή τα στοιχεία του οποίου είναι καταγραμμένα στην Εγγραφή, αλλά ένας Κτηματομεσίτης διαφορετικός από τον  Εγγεγραμμένο Κτηματομεσίτη έχει καταγραφεί στο εν λόγω Έντυπο Προσφοράς ως ο αντιπρόσωπος του εν λόγω πιθανού αγοραστή, τότε:

(i) Θα θεωρήσουμε ότι ο Κτηματομεσίτης ο οποίος έχει καταγραφεί στο Έντυπο Προσφοράς δικαιούται να πληρωθεί προμήθεια σύμφωνα με και με επιφύλαξη τους όρους και προϋποθέσεις του Εντύπου Προσφοράς, και

(ii) Θα θεωρήσουμε ότι ο Εγγεγραμμένος Κτηματομεσίτης δεν δικαιούται να πληρωθεί προμήθεια σε σχέση με την αγοραπωλησία του συγκεκριμένου Ακινήτου.

Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας:

• Εάν ένας πιθανός αγοραστής τον οποίο αφορά η Εγγραφή, υποβάλει στην Gordian Έντυπο Προσφοράς για την αγορά διαφορετικού ακινήτου (άλλο από το Ακίνητο που αφορά η Εγγραφή), ο Εγγεγραμμένος Κτηματομεσίτης θα θεωρηθεί πως δεν δικαιούται να πληρωθεί προμήθεια για την αγοραπωλησία του Ακινήτου που αναγράφεται στο Έντυπο Προσφοράς. 

• Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, Εγγεγραμμένος Κτηματομεσίτης που έχει λάβει προμήθεια από τον Ιδιοκτήτη για την πώληση Ακινήτου σε αγοραστή τον οποίο αφορούσε η Εγγραφή του εν λόγου Εγγεγραμμένου Κτηματομεσίτη, δεν ενδέχεται να πληρωθεί από τον Ιδιοκτήτη προμήθεια  για οποιαδήποτε μελλοντική πώληση Ακινήτου (το οποίο διαφημίζεται στην Ιστοσελίδα ή άλλως πως για και εκ μέρους του Ιδιοκτήτη) στον εν λόγω αγοραστή, εκτός εάν η Gordian Servicing (ενεργώντας εκ μέρους του και/ή σύμφωνα με τις οδηγίες του Ιδιοκτήτη) εύλογα ικανοποιηθεί από τις σχετικές πληροφορίες που της παραχωρήθηκαν από τον εν λόγω Εγγεγραμμένο Κτηματομεσίτη, πως η πώληση του εν λόγω Ακινήτου επιτεύχθηκε με την διαμεσολάβηση του εν λόγω Εγγεγραμμένου Κτηματομεσίτη. Προς τον σκοπό αυτό, ο Εγγεγραμμένος Κτηματομεσίτης θα παραδώσει το συντομότερο δυνατό στην Gordian, όλες τις πληροφορίες  που δύναται να του ζητηθούν, προς απόδειξη της εν λόγω διαμεσολάβησης. 

• Ο Κτηματομεσίτης δύναται να θεωρηθεί πως έχει δικαίωμα σε προμήθεια σε σχέση με την αγοραπωλησία Ακινήτου το οποίο διαφημίζεται στην Ιστοσελίδα της ή άλλως πως προωθείται από εμάς για και εκ μέρους του Ιδιοκτήτη προς πώληση, σε περιπτώσεις οι οποίες δεν αναφέρονται σε αυτή την ενότητα 8, εάν η Gordian Servicing (ενεργώντας εκ μέρους του και/ή σύμφωνα με τις οδηγίες του Ιδιοκτήτη) συμφωνήσει γραπτώς, ή/και εάν αυτό απαιτείται από τις ισχύουσες νομοθεσίες και κανονισμούς ή/και από απόφαση δικαστηρίου με αρμόδια δικαιοδοσία. 

• Η Εγγραφή δεν είναι υποχρεωτική.

Οι όροι και προϋποθέσεις του Εντύπου Προσφοράς που αφορούν το χρόνο πληρωμής της προμήθειας και το ποσοστό προμήθειας σε Κτηματομεσίτες, καθώς και τη διαδικασία αποκάλυψης σύγκρουσης συμφερόντων από τους Κτηματομεσίτες, αφορούν όλους τους Κτηματομεσίτες, συμπεριλαμβανομένων των Εγγεγραμμένων Κτηματομεσιτών.9. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Δύναται να παραχωρήσουμε ή να εκχωρήσουμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις μας ή να αναθέσουμε μέσω σύμβασης οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

 

10. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Όλες οι ειδοποιήσεις θα μας υποβάλλονται στην Gordian Servicing, ταχυδρομικά στη διεύθυνσή μας που προβλέπεται στον όρο 1 των παρόντων Όρων και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση enquiries@gordianservicing.com.

Όλες οι ειδοποιήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικώς θα θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί 3 (τρεις) εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία αποστολής.

Όλες οι ειδοποιήσεις που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί την ημέρα αποστολής τους ή, εάν αποστέλλονται ημέρα εθνικής εορτής στην Κύπρο ή Σάββατο ή Κυριακή, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

11. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες Όροι και το αντικείμενο και η διαμόρφωση τους (συμπεριλαμβανομένων τυχόν μη συμβατικές διαφορές ή αξιώσεις) θα διέπονται από το Κυπριακό δίκαιο και θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Κυπριακών δικαστηρίων.