Φόρτωση...

Gordian Holdings


Η Gordian Holdings είναι Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων εγκεκριμένη από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της διαχείρισης χαρτοφυλακίων χρέους και ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο. Η Gordian Holdings διαχειρίζεται όλες τις δανειακές και πιστωτικές απαιτήσεις που αποκτά εφαρμόζοντας και πληρώντας όλες τις σχετικές νομοθεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα gordianholdings.com


Τμήμα Ακινήτων – GoGordian

Η GoGordian, το τμήμα ακινήτων της Gordian Holdings, διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Gordian Holdings. Η GoGordian προσφέρει πληθώρα επιλογών και τιμών σε ακίνητα για επενδυτικούς σκοπούς καθώς και για οικιστικές, εμπορικές και άλλες χρήσεις.  Η GoGordian διαθέτει ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο ακινήτων σε όλη την Κύπρο που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ακίνητα με υψηλή απόδοση, οικιστικά οικόπεδα για ανάπτυξη ή ιδιοκατοίκηση, κτήρια-ορόσημα σε προνομιακά σημεία, εμπορικά κτήρια, διαμερίσματα, τουριστικά και αγροτικά τεμάχια γης. Τα ακίνητα βρίσκονται σε προνομιακές τοποθεσίες σε όλες τις επαρχίες και διατίθενται προς πώληση σε ελκυστικές τιμές. 


Εκτός εάν ρητά αναφέρεται διαφορετικά, τα ακίνητα που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα ανήκουν στην Gordian Holdings Limited ή σε θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Gordian Holdings Limited. Όπου αναφέρεται διαφορετικά, η Gordian Holdings Limited έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου να διαφημίζει το ακίνητο προς πώληση. Για την αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, η Gordian Holdings Limited δεν είναι κτηματομεσίτης και δεν παρέχει υπηρεσίες κτηματομεσίτη ούτε λειτουργεί ως νομικός ή οικονομικός ή άλλος επαγγελματίας σύμβουλος.