Φόρτωση...

Gordian Servicing

Η Gordian Servicing Limited είναι εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό εγγραφής ΗΕ 430841 («Gordian Servicing») και είναι εξουσιοδοτημένη από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου να λειτουργεί ως διαχειριστής πιστώσεων. Επιπρόσθετες πληροφορίες για την Gordian Servicing  είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://www.gordianservicing.com/.   

Η Gordian Servicing παρέχει στους πελάτες της σύμφωνα με τους όρους μιας συμφωνίας διαχείρισης και/ή ενός γενικού πληρεξουσίου εγγράφου και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και με πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, την ακόλουθη μη-εξαντλητική λίστα υπηρεσιών: διαχείριση δανείων, ανάκτηση χρέους, ανάκτηση ακινήτων, διαχείριση ακινήτων και προώθηση και εμπορία ακινήτων προς πώληση.

________________________________________

Τμήμα Ακινήτων – GoGordian

Η ιστοσελίδα www.gogordian.com/ (η «Ιστοσελίδα» / «GoGordian»), λειτουργεί από τη Gordian Servicing. Η GoGordian προωθεί και διαφημίζει προς πώληση μια πληθώρα επιλογών σε ακίνητα σε ελκυστικές τοποθεσίες σε ολόκληρη την Κύπρο, προσφέροντας μια πλούσια συλλογή επενδυτικών ευκαιριών σε ένα ευρύ φάσμα τιμών. Τέτοια ακίνητα περιλαμβάνουν οικιστικά και εμπορικά οικόπεδα, καθώς και γη προς ανάπτυξη, κτίρια ορόσημα σε εξέχουσες αστικές περιοχές, εμπορικά κτίρια και γραφεία.

Προς αποφυγή αμφιβολιών:

Τα ακίνητα που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα (κάθε ένα το «Ακίνητο» και μαζί τα «Ακίνητα»), δεν είναι ιδιοκτησία της Gordian Servicing. Η Gordian Servicing έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί (σύμφωνα με τους όρους μιας συμφωνίας διαχείρισης και/ή ενός γενικού πληρεξουσίου εγγράφου) από τον ιδιοκτήτη/τες των Ακινήτων να προωθήσει τα Ακίνητα προς πώληση (ο κάθε ένας «ο Ιδιοκτήτης»).

Εκτός από τα Ακίνητα που φέρουν την ένδειξη «Πλειστηριασμός», τα στοιχεία κάθε Ιδιοκτήτη αναφέρονται στην ενότητα «Περιγραφή Ακινήτου» κάθε ιστοσελίδας όπου αναφέρονται τα στοιχεία του σχετικού Ακινήτου.

Η Gordian Servicing δεν είναι κτηματομεσίτης και δεν παρέχει υπηρεσίες κτηματομεσιτών ούτε λειτουργεί ως νομικός και/ή οικονομικός και/ή άλλος επαγγελματίας σύμβουλος.