Φόρτωση...

Συχνές Ερωτήσεις

Γενικές

 

Πώς μπορώ να μάθω περισσότερες πληροφορίες για τα ακίνητα που με ενδιαφέρουν?

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλ. ταχυδρομείου στο enquiries@gordianservicing.com ή τηλεφωνικά στο 77 77 56 56 (Ώρες λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-17:00).

 

Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης των ακινήτων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα?

Εκτός εάν αναφέρεται ρητά το αντίθετο, τα ακίνητα που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα ανήκουν στην Gordian Holdings Limited ή σε πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της Gordian Holdings Limited. Όπου αναφέρεται διαφορετικά, η Gordian Holdings Limited έχει εξουσιοδοτηθεί δεόντως από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου να διαφημίζει το ακίνητο προς πώληση. Για την αποφυγή αμφιβολιών, η Gordian Holdings Limited δεν είναι κτηματομεσίτης και δεν παρέχει υπηρεσίες κτηματομεσίτη ούτε λειτουργεί ως νομικός ή/και οικονομικός ή/και άλλος επαγγελματίας σύμβουλος.

 

Γίνεται επιστροφή χρημάτων/έκπτωση αν εντοπίσω κάποιο πρόβλημα με το ακίνητο μετά την αγορά του ακινήτου που δεν έχει εντοπιστεί ή επαληθευτεί προηγουμένως?

Τα ακίνητα πωλούνται ‘ως έχουν’ (‘as is’). Οι αγοραστές αναμένεται να πραγματοποιήσουν τους δικούς τους επιμελείς ελέγχους.

 

Τι σημαίνει ότι ‘εγκρίθηκε προσφορά’ για ένα ακίνητο?

Έχει εγκριθεί κάποια προσφορά για το συγκεκριμένο ακίνητο από τον ιδιοκτήτη.

 

Μπορώ να κάνω προσφορά όταν ‘εγκρίθηκε προσφορά’ για ένα ακίνητο?

Ναι, μπορείτε να κάνετε μια προσφορά, ωστόσο η προσφορά θα εξεταστεί μόνο σε περίπτωση που η συναλλαγή δεν ολοκληρωθεί με τον εγκεκριμένο αγοραστή.

 

Γιατί δεν μπορώ πλέον να βρω κάποιο ακίνητο που ψάχνω στην ιστοσελίδα?

Πιθανότατα το ακίνητο να έχει πουληθεί. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

 

Πώς μπορώ να επισκεφτώ ένα ακίνητο?

Μπορείτε να μας καλέσετε τηλεφωνικά στο 77 77 56 56 (Ώρες λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-17:00) ή να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλ. ταχυδρομείου στο enquiries@gordianservicing.com.

 

Πώς να κάνω προσφορά?

Μπορείτε να συμπληρώσετε το ‘Έντυπο Προσφοράς’ που βρίσκεται στην αντίστοιχη σελίδα κάθε ακινήτου, και να το αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Τμήμα Πωλήσεων της Gordian, στο offers@gordianservicing.com.
 
Τα παραπάνω δεν ισχύουν για πλειστηριασμούς – περισσότερες λεπτομέρειες στη σχετική ενότητα.

 

Πότε θα πάρω απάντηση για την προσφορά μου?

Η ομάδα πωλήσεων θα επικοινωνήσει απευθείας μαζί σας εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της γραπτής σας προσφοράς.

 

Τι ακολουθεί μετά την υποβολή της προσφοράς μου?

Εάν η προσφορά σας γίνει αποδεκτή, τότε θα σας αποστείλουμε επιστολή αποδοχής με την οποία θα ενημερώνεστε για την απόφαση και για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες που απαιτούνται για τη σύνταξη των νομικών εγγράφων. Ενδέχεται να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διαδικασίες μας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και για την ταυτοποίηση των στοιχείων των πελατών (KYC).

Πώς μπορώ να υποβάλω παράπονο; 

Η διαδικασία για υποβολή παραπόνων περιγράφεται λεπτομερώς εδώ 


Πλειστηριασμοί

 

Τι είναι ο δημόσιος πλειστηριασμός?

Δημόσιος πλειστηριασμός είναι η διαδικασία με την οποία η Gordian Holdings Limited μπορεί να πωλήσει ενυπόθηκα ακίνητα σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο Μέρος VIA του Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965 (Ν. 9/1965), ως έχει τροποποιηθεί. Το ακίνητο θα πωληθεί στον προσφοροδότη που θα υποβάλει την ψηλότερη προσφορά στον πλειστηριασμό. Ο πλειστηριασμός μπορεί να λάβει χώρα είτε με φυσική παρουσία, είτε ηλεκτρονικά.


Η διαδικασία που παρατίθεται πιο κάτω επικεντρώνεται σε κάποια βασικά διαδικαστικά θέματα  για εύκολη αναφορά και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τον εν λόγω Νόμο ή αποσκοπεί στην πλήρη ενημέρωση αναφορικά με τις πρόνοιες του Νόμου ή στην παροχή νομικής συμβουλής.

 

Πώς υπολογίζεται η επιφυλασσόμενη τιμή?

Η επιφυλασσόμενη τιμή υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965 (9/1965), ως έχει τροποποιηθεί, βάσει του οποίου, διορίζονται δύο (2) εκτιμητές, ένας εκ μέρους του ενυπόθηκου δανειστή και ένας εκ μέρους του ενυπόθηκου οφειλέτη για τη διενέργεια ανεξάρτητων εκτιμήσεων του ενυπόθηκου ακινήτου για τον υπολογισμού της αγοραίας αξίας του. Σε περίπτωση που η ψηλότερη εκτίμηση είναι μικρότερη από τη χαμηλότερη εκτίμηση συν το είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) αυτής, τότε ως αγοραία αξία θεωρείται ο μέσος όρος των δύο (2) εκτιμήσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ενυπόθηκος δανειστής θα προβεί στο διορισμό τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας του ακινήτου, και ως αγοραία αξία του ενυπόθηκου ακινήτου θα θεωρείται ο μέσος όρος των δύο (2) πλησιέστερων εκτιμήσεων. Κατά τον πρώτο πλειστηριασμό, καθορίζεται επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης όχι μικρότερη του ογδόντα τοις εκατό (80%) της αγοραίας αξίας του ακινήτου. Το ενυπόθηκο ακίνητο δεν δύναται να πωληθεί σε τιμή χαμηλότερη της επιφυλασσόμενης τιμής.

Πού διεξάγονται οι πλειστηριασμοί?

Οι φυσικοί πλειστηριασμοί διεξάγονται σε πέντε (5) καθορισμένους χώρους, έναν σε κάθε επαρχία, ως ακολούθως:

 • Λευκωσία: Λεωφόρος Μακαρίου Γ ́ 28, 2324 Κάτω Λακατάμεια
 • Λεμεσός: Οδός Παρθενώνος 22, 4190 Ύψωνας
 • Λάρνακα: Οδός Ζακύνθου 10, 6018 Λάρνακα
 • Πάφος: Κατάστημα αρ.1 , Οδός Χαράλαμπος Κυρίλλου 5, 8250 Έμπα
 • Παραλίμνι: Οδός Αγίου ’Ορους 42, 5281 Παραλίμνι

Επιπρόσθετα, διεξάγονται ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πλειστηριασμών, στην ιστοσελίδα www.eauction-cy.com 


Τι είναι ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός?

Για όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, επισκεφτείτε τον σύνδεσμο https://gogordian.com/e-auction-procedure


Πως μπορώ να πλειοδοτήσω/συμμετάσχω σε πλειστηριασμό?

Εάν ο πλειστηριασμός θα διεξαχθεί με φυσικό τρόπο, θα πρέπει να παρευρεθείτε στο χώρο του πλειστηριασμού κατά την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής που αναγράφεται στην Ανακοίνωση Πλειστηριασμού του ακινήτου.
Εάν ο πλειστηριασμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, οι προσφορές υποβάλλονται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να εγγραφείτε ως Υποψήφιος Προσφοροδότης, για δικό σας λογαριασμό ή ως εκπρόσωπος άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο www.eauction-cy.com.

 

Ποια νομικά έγγραφα πρέπει να έχω μαζί μου για να υποβάλω προσφορά στον πλειστηριασμό?

Για φυσικά πρόσωπα:

 • Στοιχεία ταυτοποίησης (ταυτότητα/διαβατήριο)
 • Εάν το άτομο ενεργεί για λογαριασμό άλλου ατόμου, τότε θα χρειαστούν επίσης στοιχεία ταυτοποίησης του δικαιούχου, καθώς και έγκυρο πληρεξούσιο έγγραφο.
  Νομικά πρόσωπα (κατά περίπτωση):

 • Αντίγραφο των πιστοποιητικών εγγραφής της εταιρείας (σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να ζητηθούν τα πρωτότυπα πιστοποιητικά)
 • Πρακτικά διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας που να εξουσιοδοτούν τον Διευθυντή της Εταιρείας να υποβάλει προσφορά στον πλειστηριασμό για λογαριασμό της εταιρείας
 • Στοιχεία ταυτοποίησης εξουσιοδοτημένου Διευθυντή (ταυτότητα/διαβατήριο).
 • Τα παραπάνω αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα των ελάχιστων εγγράφων που δύναται να ζητηθούν. Κάθε προσφοροδότης οφείλει να επιβεβαιώνει με τον διορισμένο δημοπράτη ποια νομικά έγγραφα ισχύουν στη δική του περίπτωση

  Μπορεί οποιοσδήποτε να υποβάλει προσφορά σε πλειστηριασμό?

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965 (9/1965), το ενυπόθηκο ακίνητο δεν επιτρέπεται να πωληθεί:

 • Σε πρόσωπο που κατέχει ποσοστό πέραν του δύο τοις εκατόν (2%) του μετοχικού κεφαλαίου του αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος ή του αδειοδοτημένου χρηματοδοτικού ιδρύματος ή είναι συνδεδεμένο με τον ενυπόθηκο δανειστή ή τον αντιπρόσωπο του ή τη σύζυγο του ή  τον γονέα του ή τον απόγονο του μέχρι τρίτου βαθμού ή με οποιοδήποτε λειτουργό, διευθυντή, εργαζόμενο του ενυπόθηκου δανειστή.
 • Σε οποιοδήποτε λειτουργό, διευθυντή, αντιπρόσωπο ή συγγενή μέχρι τετάρτου βαθμού του δημοπράτη.
 • Στους εκτιμητές που συνέταξαν την έκθεση εκτίμησης των ακινήτων και τους συγγενείς αυτών μέχρι τέταρτου βαθμού.
 • Μετά την ολοκλήρωση του πλειστηριασμού, ο επιτυχόντας προσφοροδότης θα υπογράψει σχετική δήλωση που θα επιβεβαιώνει ότι για τους σκοπούς της διαδικασίας πλειστηριασμού δεν υφίσταται λόγος αποκλεισμού του ίδιου ή της εταιρείας αυτού.

   

  Πώς πραγματοποιείται ο πλειστηριασμός?

  Ο δημοπράτης αρχίζει τη δημοπρασία κατά την ώρα που καθορίζεται στην ανακοίνωση  πλειστηριασμού και καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα που είναι παρόντα να υποβάλουν την προσφορά τους για το ακίνητο σε πλειστηριασμό. Παράλληλα με άλλες σχετικές πληροφορίες, ο δημοπράτης ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα για τις ακόλουθες βασικές πληροφορίες:

 • Το ακίνητο δεν θα μεταβιβαστεί εάν δεν επιτευχθεί η επιφυλασσόμενη τιμή.
 • Το ακίνητο δημοπρατείται χωρίς περαιτέρω εγγυήσεις σε σχέση με την ύπαρξη, τον τύπο ή το μέγεθος του ακινήτου ή το δικαίωμα του ενυπόθηκου οφειλέτη.
 • Η τιμή πώλησης δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Σε περίπτωση που το ακίνητο υπόκειται σε ΦΠΑ, αυτό αποτελεί επιπλέον ποσό επί της κατακυρωθείσας τιμής και επιβαρύνει τον επιτυχόντα προσφοροδότη.
 •  

  Τι θα συμβεί μετά την ολοκλήρωση του πλειστηριασμού?

  Ο επιτυχών προσφοροδότης υποχρεούται να καταβάλει στον δημοπράτη τα ακόλουθα:

 • Προκαταβολή τουλάχιστον 20% της αποδεχόμενης τιμής προσφοράς (μέσω τραπεζικής επιταγής)
 • Το ποσό των μεταβιβαστικών τελών, αν προκύπτουν (ισχύει για ακίνητα αξίας πέραν των €350,000 και δεδομένου ότι δεν ισχύει ΦΠΑ). Τα τέλη ανέρχονται στο 4% επί ποσού πέραν των €350,000, ανά ιδιοκτήτη
 • €10 έξοδα υποβολής της αίτησης μεταβίβασης στο Κτηματολόγιο
 • €5 έξοδα για την έκδοση κάθε νέου τίτλου ιδιοκτησίας
 • Έγγραφα ταυτοποίησης/δικαιολογητικά έγγραφα όπως ορίζεται πιο πάνω και επιβεβαιώνεται από τον δημοπράτη
 • Γραπτή δήλωση με την οποία να βεβαιώνεται πως ο επιτυχών προσφοροδότης δεν αποτελεί πρόσωπο στο οποίο το ακίνητο δεν επιτρέπεται να πωληθεί, όπως περιγράφεται πιο πάνω.
 •  

  Σημειώνεται πως αν ο πλειστηριασμός διεξάγεται ηλεκτρονικά, για να γίνει αποδεκτή η αίτηση συμμετοχής, ο αιτητής θα πρέπει να πληρώσει το ποσό της εγγύησης συμμετοχής για το συγκεκριμένο πλειστηριασμό, 10% της επιφυλασσόμενης τιμής πώλησης, το αργότερο δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν την ορισμένη ημέρα του πλειστηριασμού και μέχρι η ώρα 15:00.
  Ο επιτυχών προσφοροδότης πρέπει να ξοφλήσει οποιοδήποτε τυχόν υπόλοιπο επί της τιμής πώλησης εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία του πλειστηριασμού. Σε περίπτωση που ο επιτυχών προσφοροδότης αρνείται, αμελεί ή παραλείπει να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό εντός της προθεσμίας αυτής, η πώληση του ακινήτου θα ακυρώνεται και η προκαταβολή που καταβλήθηκε, θα κατάσχεται από τον ενυπόθηκο δανειστή, ενώ ο επιτυχών προσφοροδότης θα είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκύψουν σε μεταγενέστερη πώληση. Σε περίπτωση επιβολής ΦΠΑ, το ποσό του ΦΠΑ πρέπει να καταβληθεί μέχρι την συμφωνηθείσα ημερομηνία και σε κάθε περίπτωση πριν το πέρας του ενός μηνός από την ημερομηνία του πλειστηριασμού.

   

  Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία πλειστηριασμού ή/και το ακίνητο που πρόκειται να δημοπρατηθεί?

  Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αποταθείτε στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στον σύνδεσμο www.eauction-cy.com. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήστε με τον δημοπράτη (τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται στην Ανακοίνωση Πλειστηριασμού του ακινήτου), ή με το Τμήμα Πλειστηριασμών μας στα τηλέφωνα 22812126, 22812149 και 22812116.

   

  Πού μπορώ να βρω λεπτομέρειες για επερχόμενους πλειστηριασμούς ακινήτων?

  Μπορείτε να δείτε την πλήρη λίστα των επερχόμενων πλειστηριασμών που διεξάγονται από την Gordian Holdings Limited σε όλη την Κύπρο, μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα μας στον σύνδεσμο www.gogordian.com.